+2

Unieważnienie wyborów parlamentarnych w Polsce przeprowadzonych 9 października 2011 r.


Udokumentowane sfałszowanie wyborów parlamentarnych z 7 października 2011 r. odbiera obecnemu rządowi i parlamentowi prawo sprawowania urzędów, a tym samym prawo do reprezentowania Narodu Polskiego na forum międzynarodowym. umtsno.com

Odrzucenie i nierozpatrzenie wniosków zawierających ewidentne dowody na sfałszowanie wyników wyborów przez Sad Najwyższy jest potwierdzeniem, że sędziowie Sądu Najwyższego w Warszawie, aczkolwiek powinni, ale nie są niezawiśli i ochraniają obecnie rządzącą ekipę, która nie ma legitymacji narodu.

Rozpatrzenie przez SN wniosków z powództwa T. Wojda i M.Bejda bez ich udziału, czy ewentualnie ich przedstawiciela a jedynie w obecności przedstawiciela instytucji pozwanej/oskarżonej, Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury jest ewidentnym naruszeniem procedur sądowych, naruszeniem konstytucyjnych praw obywatelskich i prawa unijnego. SN nie uznał wnioskodawczyń za stronę w postępowaniu sądowym a skargę na działania Państwowej Komisji Wyborczej, która dopuściła do braku nadzoru nad centralnym informatycznym obliczaniem wyników wyborów w Polsce potraktował, jako prywatną sprawą z ewidentnym lekceważeniem pozwanych.


Diskussionen

Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.

Versionen


  1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

  2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

  3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

  4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

  5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

  6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

  7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

  8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

  9. ... und neue Argumente einbringen.

  10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.